Kế toán xuất nhập khẩu

 • Đối với kế toán xuất nhập khẩu
kế toán xuất nhập khẩu
 •  Có Kỹ năng soạn thảo hợp đồng ngoại thương theo chuẩn Icoterm
 • Năm vững quy định khi viết hoá đơn xuất khẩu hàng hoá dịch vụ tại khu chế xuất ( khu phi thuế quan ) hoặc   ra nước ngoài.

1. Theo điều 3 TT 39/2014/TT – BTC và khoản 2 điều 4 TT39/2014 – TT – BTC quy định việc sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng  và thuế xuất 0% đối với các hoạt động xuất khẩu như hoạt động vận tải quốc tế, bán hàng hoá vào khu phi thuế quan với mức thuế suất đều là 0% và hoá đơn sử dụng là hoá đơn giá trị gia tăng .

2. Theo khoản 7 điều 3 TT 119/2014 – TT/BTC quy định việc sử dụng hoá đơn thương mại đối với hoạt động xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài.

 • Hiểu biết các loại thuế xuất nhập khẩu khi mua bán hàng ra nước ngoài hoăc tại khu chế xuất, khu phi thuế quan để có biện pháp tránh rủi ro về thuế . Qua đó xét điều kiện được hoàn thuế miễn thuế xuất nhập khẩu đối với từng trường hợp
 • Phải năm được nghiệp vụ thanh toán quốc tế như L/C, TT để tư vấn cho giám đốc và hiểu biết  nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu như contract theo điều kiện hiệp ước hợp đồng mua bán quốc tế icoterm, invoice,bill of lading, packing list, cetificate of origin, hoá đơn vận tải quốc tế ,các loại phụ phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như phụ phí tờ khai phụ phí bốc dỡ lưu kho tai  cảng , phí vận chuyển nội địa.
 • Xác định các khoản chi phí có liên quan đến hoạt động mua hàng  nhập khẩu hoặc xuất khẩu để tính thuế nhập khẩu hoặc xuất khẩu cho từng mặt hàng.
 • Tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu HS code
 • Hiểu về tiếng Anh xuất nhập khẩu đối với hợp đồng ngoại thương.
 • Trích nợ nộp thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu qua hải quan điện tử
 • Cập nhật thường xuyên tỷ giá giao dịch và tỷ giá hải quan phát sinh ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 • Cuối quyết toán thuế năm như báo cáo tài chính, quyết toán thu nhập cá nhân,quyết toán thu nhập doanh nghiệp và quyết toán danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu trên phần mềm khai hải quan VNACCS và phần mềm hỗ trợ kê khai của tổng cục thuế và tổng cục hải quan.
 1. Thời điểm hoá đơn hàng xuất khẩu :
 • căn cứ vào khoản 3 điều 32 theo tông tư 39/2014TT-BTC : Khi xuất hoá đơn hàng hoá ra nước ngoài sử dụng là hoá đơn thương mại invoice và thời điểm xuất hoá đơn hàng xuất khẩu được xác định là thời điểm chuyển giao hàng cho khách hàng.

bạn có thể tham khảo một số mẫu chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu

Hoá đơn thương mại

 Invoice

 

giấy chứng nhận xuất sứ sản phẩm

Certificate of origin

INVOICE

PACKING LIST

BILL

 

 

 

Bài viết trước đó Kế toán xây dựng