Kế toán xây dựng

1.Đối với kế toán xây dựng thì cần phải năm được các đặc điểm về đặc thù nghành xây dựng cụ thể như sau :

kế toán xây dựng
 • kết hợp với bộ phận bóc tách lập dự toán giá trị công trình và dựa vào bản chi phí dự toán giá trị công trình để đưa ra mức giá cụ thể đối với từng công trình và soạn gửi báo giá đến chủ đầu tư hoặc tổng thầu để tham gia dự thầu và đấu thầu công trình.
 • Khi đã trúng thầu công trình tham gia thầu, đã có giá trị, khối lượng tham gia thầu công trình, kế toán dựa vào dự toán đã trúng thầu tiến hành bóc tách chi phí để hạch toán. Tại sao trong xây dựng kế toán lại phải bóc tách chi phí. Bóc tách chi phí nhằm mục đích hiểu rõ được chi phí trong dự toán để hạch toán đúng.
 • Khi tạm ứng giá trị công trình để triển khai công việc từ chủ đầu tư hoặc tổng thầu thì thượng chủ đầu tư hoặc tổng thầu thường sẽ đưa đến việc ký quỹ bảo lãnh giá trị công trình từ 10% – 15% giá trị công trình.
 • Mỗi một công trình, hạng mục đi kèm có một dự toán riêng. Từ đó tách chi phí cho từng công trình, điểm khác biệt với hạch toán trong thương mại là chi phí của công trình nào thì kế toán phải tập hợp nó vào giá trị công trình đó. Tập hợp các loại chi phí cấu thành nên giá thầu công trình bằng hoặc gần bằng giá trên bản dự toán do bộ phận kỹ thuật cung cấp.Dựa vào chi phí đó để  kế toán xác định xem lượng hoá đơn đưa vào hạch toán cho  công trình đó có tương đương không?
 • Do đặc điểm của kế toán xây dựng là khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá xây dựng mỗi nơi một khác nhau do đó kế toán xây dựng phải biết áp dụng đúng giá cho mỗi công trình ở mỗi tỉnh là khác nhau.
 • Công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán nên khi tập hợp chi phí phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng công trình.
 • Khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình
 • Công trình hoàn thành phải có biên bản nghiệm thu từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình
 • Cuối cùng là xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành

2. Công việc kế toán xây dựng

 • Bám sát vào bảng bóc tách chi phí để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào có theo định mức quy định
 • Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế
 • theo dõi các vật tư xuất nhập có hoá đơn chứng từ trong ngày để tính giá vật tư trong tháng, quý
 • Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình
 • Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình
 • Đóng các khoản bảo hiểm cho lao động phát sinh
 • Lập báo cáo thuế tháng, quý, và lập báo cáo tài chính cuối năm
 • Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế
 • Lập BCTC nội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên
 • Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm
 • Xử lý các công việc khác liên quan
 • Có khả năng giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.Trên đây là sơ lược các công việc kế toán tại công ty xây dựng. Tuy nhiên để hiểu rõ thực sự bản chất, cách hạch toán của kế toán xây dựng – xây lắp.

3.Thời điểm xuất hoá đơn đối với nghành xây dựng, xây lắp 

 • Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định
 • Ngày lập hoá đơn là thời điểm đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình, hạng mục công trình không phân biệt được đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
 • Trường hợp bàn giao công đoạn dịch vụ thì mỗi lần bàn giao cho công đoạn hoàn thành thì phải lập hoá đơn cho công đoạn được hoàn thành
 • Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ ghi trong hợp đồng thì ngày lập hoá đơn là ngày thu tiền khách hàng.

Một số chứng xây dựng có liên quan

Hoá đơn xây lắp công trình

chứng từ xây dựng

chứng từ xây dựng

chứng từ xây dựng

chứng từ xây dựng
Bài viết trước đó Kế toán gia công