Kế toán thương mại

 1. Các công việc cần phải làm hàng ngày
          Kế toán thương mại
  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề thương mại và dịch vụ như “buôn bán hàng hoá, ký hợp đồng làm đại lý cho các nhà phân phối sản phẩm dịch vụ” thì kế toán thuế cần phải làm nhưng công việc sau đây : 
  •  Căn cứ hoá đơn mua hàng để hạch toán đồng thời theo dõi kho hàng hoá. Trước khi và hạch toán kê khai nên kiểm tra lại thông tin nhà cung cấp và hoá đơn đó đã được phát hành chưa trên trang tracuuhoadon.gdt.gov.vn  -> thông tin thông báo phát hành hoá đơn.
  • Lập phiếu nhập kho, xuất kho, theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn kho
  • Viết hoá đơn bán hàng cho khách, đồng thời vào trang tổng cục thuế gdt.gov.vn để kiểm tra thông tin khách hàng là các công ty gặp vấn đề về thuế  sau đó đưa ra quyết định có xuất hay ko xuất hoá đơn.
  • Lập phiếu chi với những hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán ngay
  • Lập phiếu thu với những hoá đơn bán ra thu tiền ngay
  • Lập giấy nộp tiền và đi nộp tiền các loại thuế, lập bảng kê theo dõi số thuế phải nộp, đã nộp, số thuế cần phải nộp
  • Theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp và khách hàng. Chú ý tránh nhầm lẫn công nợ giữa khách hàng này và khách hàng kia. Và không được bù trừ công nợ cho nhau ( trừ khi đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp
  • Cân đối hàng tồn kho, nếu trong trường hợp hàng tồn kho mà nhiều thì bạn nên xuất bảng kê khách lẻ, viết hoá đơn “ khách lẻ không lấy hoá đơn” rồi kẹp bảng kê này vào hoá đơn để làm chi tiết. Với hoá đơn này không được xé ra khỏi cuống liên nào. Vì thực tế khách hàng đã không lấy hoá đơn kế toán nên lưu tại cuống tránh thất lạc, dễ quản lý
  • Ghi chép lại các vấn đề liên quan trong quá trình phát sinh hàng năm để khi quyết toán còn nhớ giải trình và chuyển lại cho người làm sau.
  • Theo dõi hàng bán có có hoá đơn hay ko có hoá đơn để cân đối sổ sách

        2. Công việc kê toán  cần làm hàng tháng hàng quý

Các công việc mà kế toán thương mại dịch vụ cần hoàn thành trong hàng quý của năm bao gồm:

 • theo dõi giữa hóa đơn bán ra và hóa đơn mua vào để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp hoặc khấu trừ trong quý
 • Phân bổ giá trị công cụ và tài sản cố định có chứng từ đầy đủ để đưa vào chi phí xác định lợi nhuận tạm tính trong quý
 • tính giá hàng hóa xuất kho để xác định giá vốn cho hàng hóa bán ra trong quý xác định lợi nhuận tạm tính trong quý
 • xác đinh chi phí nhân công trong doanh nghiệp để xác định lợi nhuận tạm tính
 • kê khai tăng giảm bảo hiểm  cho lao đông và đóng bảo hiểm  cho lao động hàng tháng
 • xác định và nộp số thuế thu nhập cá nhân phát sinh cho lao động hàng tháng
 • lấy bảng kê giao dịch ngân hàng kiểm tra các khoản chi phí lãi vay của doanh nghiệp
 • xác định lợi nhuận và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong quý
 • Lập báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hoá đơn. Sử dụng báo cáo thuế qua mạng để đạt hiệu quả cao nhất

          3. Công việc cuối năm

Những ngày cuối năm là những ngày quan trọng nhất không chỉ đối với kế toán thương mại  và còn đối với các ngành nghề kế toán khác. Trong những ngày này 1 kế toán thương mại dịch vụ cần thực hiện các công việc như:

Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhấp cá nhân, báo cáo tài chính kèm với thuyết minh gửi qua thư điện tử cho cơ quan thuế bằng chữ ký số

 • In đầy đủ các sổ sách: sổ cái, sổ chi tiết
 •  In các báo cáo chi tiết như: Báo cáo tổng hợp tồn kho hàng hoá, công cụ dụng cụ.
 • In các sổ chi tiết liên quan
 • Sắp xếp lại hồ sơ, phân loại và cho vào từng hộp để lưu, cất cẩn thận tránh ẩm ướt.
 • In hóa đơn điện tử liên 3 lưu nội bộ để theo dõi

         4.  Thời điểm xuất hoá đơn : Trước khi xuất hoá đơn cần phải tra cứu thông tin khách hàng trên trang web gdt.gov.vn để tránh rủi ro về thuế

Đối với hàng hoá : Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ được Bộ tài chính quy định tại khoản a, điểm 2, điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó thời điểm xuất hóa đơn như sau:

 • Thời điểm xuất hoá đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá , dịch vụ cho khách hàng, không phân biệt được đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
 • Đối với dịch vụ : thời điểm xuất hoá đơn là thời điểm hoàn thành cung ứng dịch vụ, không phân biệt được đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Nếu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu tiền trước thì ngày thu tiền là ngày lập hoá đơn.

 

 

Bài viết trước đó Kế toán sản xuất