THAY ĐỔI GPKD

Dịch vụ Thay Đổi Tên Công Ty

Dịch vụ Thay Đổi Tên Công Ty

Tổng chi phí thay đổi tên công ty Những khoản phí phải nộp nhà nước : 950.000 đồng 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư 450.000đ lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu mới 300.000đ lệ phí công bố thay đổi tên công ty ở cổng thông tin quốc …

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Tổng chi phí khách hàng phải trả để thay đổi địa chỉ công ty Những khoản phí phải nộp nhà nước 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư 450.000đ lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu mới (nếu địa chỉ mới cùng quận với địa chỉ cũ thì không tốn phí …

Dịch Vụ Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh

Dịch Vụ Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh

Tổng chi phí bổ sung ngành nghề khách hàng phải trả Những khoản phí phải nộp nhà nước 200.000đ lệ phí hồ sơ bổ sung ngành nghề và cấp giấy chứng nhận ngành nghề mới cho sở Kế Hoạch Đầu Tư 300.000đ lệ phí công bố về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh ở cổng thông tin quốc gia …

Dịch vụ làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp

Dịch vụ làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp

Tổng chi phí tăng vốn điều lệ khách hàng phải trả Những khoản phí phải nộp nhà nước 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư 300.000đ lệ phí công bố về việc tăng vốn điều lệ ở cổng thông tin quốc gia Phí dịch vụ tăng vốn điều lệ công …

Dịch vụ làm thủ tục tăng giảm cổ đông công ty

Dịch vụ làm thủ tục tăng giảm cổ đông công ty

Khi có cổ đông "rời đi" hoặc có cổ đông mới tham gia góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn thì doanh nghiệp phải làm thủ tục tăng/giảm cổ đông theo quy định. Hiện tại Asean Train cung cấp dịch vụ thêm, bớt cổ đông với mức phí chỉ 500.000đ và 3 ngày sau hoàn thành. Vui lòng xem chi phí về việc thêm/giảm …

Dịch Vụ Đổi Đại Diện Pháp Luật (giám đốc) Công Ty

Dịch Vụ Đổi Đại Diện Pháp Luật (giám đốc) Công Ty

Tổng chi phí đổi đại diện pháp luật công ty năm 2018 Những khoản phí phải nộp nhà nước 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư 300.000đ lệ phí công bố thay đổi đại diện pháp luật ở cổng thông tin quốc gia Phí dịch vụ của Asean Train …

Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp

Vui lòng xem chi phí về việc chuyển đổi loại hình công ty và những công việc mà Asean Train sẽ thay bạn thực hiện bên dưới: Tổng chi phí chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp Những khoản phí phải nộp nhà nước 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế …