DV TƯ VẤN THUẾ

Dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toán thuế tại hà nội như kế toán sản xuất, kế toán gia công, kế toán nhà hàng khách sạn, kế toán xuất nhập khẩu

Kế toán gia công

Kế toán gia công

Đối với kế toán gia công do đặc thù nghành nghề là chỉ ghi nhận doanh thu tiền công nên kế toán gia công cần xây dưng quy trình như sau :        1. Xử lý số dư đầu kỳ kế toán gia công Đối với các công ty gia công thành lập từ các năm về trước. Thì không thể thiếu bước kế toán xử lý kiểm tra số dư …

Kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng

1.Đối với kế toán xây dựng thì cần phải năm được các đặc điểm về đặc thù nghành xây dựng cụ thể như sau : kết hợp với bộ phận bóc tách lập dự toán giá trị công trình và dựa vào bản chi phí dự toán giá trị công trình để đưa ra mức giá cụ thể đối với từng công trình và soạn gửi báo giá đến …

Kế toán xuất nhập khẩu

Kế toán xuất nhập khẩu

Đối với kế toán xuất nhập khẩu  Có Kỹ năng soạn thảo hợp đồng ngoại thương theo chuẩn Icoterm Năm vững quy định khi viết hoá đơn xuất khẩu hàng hoá dịch vụ tại khu chế xuất ( khu phi thuế quan ) hoặc   ra nước ngoài. 1. Theo điều 3 TT 39/2014/TT - BTC và khoản 2 điều 4 TT39/2014 - TT …

Kế toán dịch vụ nhà hàng, khách sạn

Kế toán dịch vụ nhà hàng, khách sạn

Kế toán dịch vụ bao gồm các loại dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, yê tế, spa, phần mềm, nghỉ dưỡng .... là tổng hợp của nhiều loại hình doanh nghiệp như: kế toán sản xuất, kế toán thương mại, kế toán dịch vụ, vì thế đòi hỏi người kế toán cần phải nắm vững các nghiệp vụ cũng như công việc hàng …

Kế toán sản xuất

Kế toán sản xuất

Đối với kế toán sản xuất cần phải năm vững được chi phí sản xuất mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bao gồm các công việc cốt lõi sau : Kế hoạch sản xuất nguyên vật liệu và xây dựng định mức nguyên vật liệu Tính tiền lương, khấu hao tài sản cố định Tính chi phí sản xuất bao gồm tất cả: …

Kế toán thương mại

Kế toán thương mại

Các công việc cần phải làm hàng ngày Đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề thương mại và dịch vụ như "buôn bán hàng hoá, ký hợp đồng làm đại lý cho các nhà phân phối sản phẩm dịch vụ'' thì kế toán thuế cần phải làm nhưng công việc sau đây :   Căn cứ hoá đơn mua hàng …